Загальні положення

 

ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ

«Бігова Україна»

2022

 

 

 

 

 

Директор ГО «Бігова Україна»

_________________

Черніцький Д.Л.


 

ПРАВИЛА І ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1. Визначення 

1.1. У цих Правилах та загальних умовах використовуються такі визначення:

Захід, Змагання – будь-який захід, який організовується та проводиться Організатором.

Учасник Змагання або Учасник – фізична особа (громадянин України, іноземні громадяни) відповідного віку, яка зареєстрована на участь в Заході та має можливість подолати обрану дистанцію Змагання власними зусиллями.

Організатор Змагання або Організатор – юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України, яка організовує та проводить Змагання.

Правила – дані Правила і загальні умови, визначають загальні умови участі у Змаганні. Дійсні Правила є формою публічного договору між Організатором та учасником будь-якого Заходу, на участь у якому зареєструвався учасник. Реєстрація на участь у заході в порядку, визначеному Організатором, є безумовним прийняттям учасником цих Правил і загальних умов у повному обсязі.

Реєстраційний (стартовий) внесок – плата Учасника Змагання за участь у Змаганні, її величина залежить від обраної дистанції та періоду оплати та зазначається в Регламенті відповідного Змагання.

• Зона старту/фінішу — зона, розташована перед лінією старту/фінішу. Доступ в зону старту/фінішу мають тільки учасники, Організатори та персонал, який обслуговує захід.

Офіційний старт — момент подачі команди стартувати окремому учаснику або декільком учасникам, які стартують разом. Час офіційного старту визначається Організаторами.

Закриття зони старту — час, після якого учасник забігу не допускається в зону старту й на дистанцію. Час закриття зони старту визначається Організатором.

Закриття зони фінішу — час, після якого результат учасника, який прийшов до фінішу, не зараховується. Час закриття зони фінішу визначається Організатором.

Офіційний час — час з моменту подачі команди стартувати окремому учаснику або декільком учасникам, які стартують разом, до моменту, коли учасник Змагання перетнув лінію фінішу.

Справжній час — час з моменту, коли учасник Змагання перетнув лінію старту, до моменту, коли учасник Змагання перетнув лінію фінішу.

Неспортивна поведінка — умисне порушення норм законодавства, цих Правил, Регламенту проведення Змагання або інші дії чи вчинки учасника, які розцінюються суддівською колегією як такі, що заважають чесному проведенню Змагання, суперечать моральним та/або етичним нормам.

2. Організатор та керівництво Змагання

2.1. Організатором Змагання є Громадська організація «Бігова Україна».

2.2. Організатор формує Організаційний комітет Змагання (далі — Оргкомітет) з числа своїх штатних співробітників, а також залучаючи третіх осіб — вузькопрофільних фахівців з різних видів спорту.

2.3. Оргкомітет затверджує Регламент проведення Змагання, а також вносить доповнення та зміни до Регламенту.

2.4. Оргкомітет відповідає за:

 • Інформаційне забезпечення учасників;
 • Залучення коштів для фінансування Змагання;
 • Підготовку документів і матеріалів для роботи Мандатної комісії;
 • Надання призів для вручення переможцям та призерам Змагання;
 • Забезпечення суддівства;
 • Оренду спортивних споруд, приміщень та технічного інвентарю для проведення Змагання;
 • Організацію заходів безпеки та медичного забезпечення забігу.

Контроль за підготовкою та проведенням Змагання, розгляд офіційних протестів і вирішенням спірних питань, а також розгляд документів і допуск до участі у змаганні покладається на Мандатну комісії.

Очолює Мандатну комісію Директор Змагання – Черніцький Д. Л.

До складу Мандатної комісії входять:

 • Представник Оргкомітету;
 • Головний суддя Змагання;
 • Головний лікар Змагання;
 • Головний секретар Змагання.
 • Менеджер по роботі з атлетами Змагання.

Допускаються запрошені до комісії професійні спортсмени та фахівці.

 3. Загальні положення

3.1. Проведення Змагання повністю відповідає Технічним правилам спортивної федерації "Світова легка атлетика" (World Athletics), Асоціації міжнародних марафонів і дорожніх пробігів (AIMS), Громадської спілки «Легкої атлетики України»; правилам, встановленим Організатором Змагання.

3.2. Дата, місце, програма проведення Змагання визначається Організатором у Регламенті Змагання. Дата, місце, програма проведення Змагання можуть бути змінені Організатором в будь-який момент, якщо в регіоні проведення Змагання органами державної влади та органами місцевого самоврядування будуть встановлені обмеження (в тому числі, але не виключно, пов’язані з встановленням карантину та/або запровадженням посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2), що перешкоджають проведенню Змагань.

3.3. Організатор Змагання має право вносити зміни до програми Змагання. Організатор Змагання повідомляє Учасників про такі зміни заздалегідь (наскільки це можливо)  електронною поштою, яка була вказана Учасником під час реєстрації на участь у Змаганні та/або публікує повідомлення на веб-сайті відповідного Змагання.

3.4. Організатор Змагання (до або під час проведення) має право, а в окремих виняткових ситуаціях навіть зобов’язаний відкласти, повністю або частково скоротити, повністю або тимчасово перервати, частково закрити або скасувати Змагання, якщо є вірогідність того, що заплановане проведення Змагання або продовження його проведення може призвести до загрози життю та здоров’ю або до загрози втрати майна. При цьому Учасники за жодних умов не мають права вимагати повернення сплаченого реєстраційного внеску за участь у Змаганні.

3.5. У разі виникнення форс-мажорних обставин та/або з міркувань безпеки та/або за наявності будь-яких інших обставин, що унеможливлюють проведення Змагання, Організатор має право (а у разі видання офіційних розпоряджень органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування – зобов’язаний) скасувати Змагання повністю чи частково або, за можливості, перенести Змагання на інші дати та час. При цьому Учасники за жодних умов не мають права вимагати повернення сплаченого реєстраційного внеску за участь у Змаганні, а Організатор не несе відповідальності за збитки учасників.

У таких випадках Організатор спільно з Оргкомітетом приймають одне з наступних рішень:

- скасувати Змагання;

- виключити окремі види змагань або всі види змагань з запланованого Заходу;

- змінити місце, час, програму проведення Змагання;

- зменшити кількість учасників відповідно до приписів розпорядження органів влади;

- змінити формат проведення Змагання з формату «офлайн» на формат «онлайн».

Про прийняте рішення Організатор повідомляє Учасників (за можливості) електронною поштою, яка була зазначена Учасником під час реєстрації на участь у Змаганні та/або опубліковує повідомлення на веб-сайті відповідного Змагання.

Поняття «форс-мажор» включає (але не виключно): війну, подібні до війни умови, заворушення, страйки, локаути, нестачу енергії або сировини, революцію, повстання, військовий чи цивільний переворот, терор, аварії на реакторах, заворушення, ембарго, епідемії, пандемії, такі як COVID-19, пожежу, ураган чи інші шторми масштабів катастрофи, а також природні події, такі як землетруси та зсуви.

Вся актуальна поточна інформація про організацію та проведення Змагання, а також будь-які повідомлення про зміни публікуються Організатором на веб-сайтах відповідних Змагань. Організатор не несе відповідальності за не ознайомлення або несвоєчасне ознайомлення з зазначеною інформацією і наполегливо рекомендує Учасникам самостійно регулярно слідкувати за актуальною інформацією щодо можливих змін в умовах проведення Змагань.

3.6. Враховуючи те, що підготовка до сезону Змагань 2022 року відбувається в період «адаптивного карантину», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1236 від 9 грудня 2020 р., відповідно до якого, в залежності від епідемічної ситуації в регіоні або окремих адміністративно-територіальних одиницях регіону, встановлюється “зелений”, “жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 та в залежності від рівня епідемічної небезпеки встановлюються певні карантинні обмеження, Організатори розглядають 3 формати проведення Змагання:

- регіон проведення Змагання знаходиться в «зеленій карантинній зоні» - Змагання проводяться за затвердженою програмою з дотриманням протиепідемічних заходів – «повноцінний старт»;

- регіон проведення Змагання знаходиться в «жовтій карантинній зоні» - Змагання проводяться у парковій зоні або на невеликій трасі;

- регіон проведення Змагання знаходиться в «червоній карантинній зоні» - Змагання проводяться у форматі онлайн.

Особливості проведення Змагань за кожним форматом зазначаються Організатором в Регламенті проведення відповідного Змагання.

3.7. Кожен учасник Змагання своєю участю у змаганні та особистим підписом стартового листа (для учасників Змагання у віці 16 років і молодше підпис здійснюють законні представники — батьки або уповноважені особи супроводу: тренер, викладач тощо) підтверджує, що він ознайомився з усією інформацією про Змагання, наданою Організатором Змагання, зрозумів і безумовно погодився з усіма Правилами проведення Змагання.

3.8. Офіційним джерелом інформації є сайт заходу. Офіційним джерелом спілкування та надання інформації учаснику є електронна пошта. Організатор надсилає всю офіційну інформацію на адресу електронної пошти, який учасник вказав при створенні Особистого кабінету на сайті runukraine.org.

4. Повернення реєстраційного внеску

Повернення грошових коштів, сплачених у рахунок реєстраційного внеску, не проводиться за жодних обставин, згідно з Договором публічної оферти, який приймається учасником при реєстрації на Захід.

5. Особисті дані, збір та обробка

Учасники усвідомлюють, що всі Змагання, які організовує та проводить Організатор, є публічними заходами. Вони можуть бути предметом висвітлення у ЗМІ як онлайн в Інтернеті та/або соціальних мережах, так і офлайн на радіо, телебаченні та у друкованих засобах інформації. Учасники повинні розуміти, що вони можуть потрапити на фото або відео у матеріалах, які висвітлюють Змагання.

Організатор або залучені ним постачальники послуг за його дорученням під час проведення Змагання можуть проводити фото- та відеозйомки  та/або брати інтерв’ю у учасників під час спортивних заходів. Організатор має право використовувати (або не використовувати) зроблені фотографії, відеозаписи та інтерв’ю будь-яким способом та для будь-яких цілей без будь-якої оплати з боку Організатора змагань та без попереднього узгодження такого використання з Учасниками.

Учасники надають Організатору виключне право, необмежене з точки зору часу, простору та тематики, відтворювати, розповсюджувати та публічно демонструвати фотографії, відеозаписи та інтерв’ю, робити їх доступними для пошуку, зокрема для використання їх у комерційних цілях, а також для офлайн- та Інтернет-реклами та реклами в соціальних мережах, в тому числі використовувати в журналах, інформаційних бюлетенях, плакатах, фото- та відео враженнях від події та прес-релізах тощо.

Реєстрацією на участь у Змаганні кожен учасник Змагання автоматично підтверджує, що він згоден на використання його особистих даних, фото-, відео- або аудіоматеріалів з його участю і без узгодження з ним для реклами заходу без будь-якої оплати за таке використання як з боку Організатора Змагання, так і з боку будь-яких третіх осіб, яким Організатор надав право на їх використання.

Учасники відмовляються від свого права бути названими на ім’я під час кожного (у т.ч. публічного) використання фото-, відео- або аудіо матеріалів з їх участю.

Всі фото- та відеоматеріали Змагання, доступні Організатору Змагання, можуть бути використані Організатором Змагання як допоміжні документи, що підтверджують точність результатів Змагання і/або випадки порушення правил Змагання.

Персональні дані, надані учасниками під час реєстрації, будуть зберігатися та оброблятися Організатором та третіми особами, залученими Організатором до організації та проведення Змагань, з метою організації та проведення спортивної події, включаючи друк/публікацію результатів забігу та/або з метою медичного обслуговування учасників на трасі та фініші медичними службами, що контролюють подію, а також для обробки платежів.

Обробка даних здійснюється відповідно до вимог законодавства України.

Крім того, Організатор обробляє та публікує прізвище, ім’я, рік народження, національність, стать, клуб (якщо є), стартовий номер та результат (місце та час) учасників для представлення списків учасників та результатів у відповідних засобах масової інформації, що супроводжують подію (в тому числі в мережі Інтернеті), і може передавати ці дані для публікації третім особам та зберігає їх для створення архівної бази даних результатів.

6. Витрати з організації та проведення Змагання

Захід проводиться за рахунок залучення спонсорів та партнерів, а також за рахунок реєстраційних внесків самих учасників.

Враховуючи те, що реєстраційні внески Учасників є частиною коштів, за рахунок яких покриваються витрати Організатора на організацію та підготовку Змагань та без яких підготовка та проведення Змагання були б неможливими, повернення сплаченого реєстраційного внеску за участь в Змаганні або відшкодування його частини за будь-яких обставин неможливе.

Витрати з проїзду, розміщення та харчування несуть організації, що відряджають учасників, або самі учасники.

7. Реєстрація на Змагання

7.1. Учасники Змагання допускаються до участі у заході за умови належної та своєчасної реєстрації на Змагання/подію/захід.

7.2. Організатор Змагання має право без попередження призупинити або повністю закрити реєстрацію на Змагання.

7.3. Реєстрація на Змагання можлива в режимі on-line на сайті Організатора Змагання. Сайт Організатора Змагання, на якому проводиться реєстрація на Змагання, визначається у Регламенті Змагання.

7.4. Реєстрація на Змагання здійснюється шляхом заповнення відповідної заявки в режимі on-line на сайті Організатора Змагання та сплати реєстраційного внеску.

7.5. Реєстрація на Змагання вважається здійсненою після зарахування на рахунок Організатора Змагання всієї суми реєстраційного внеску, сплаченого учасником.

7.6. Заявки учасників Змагання, не сплачені протягом 3 робочих днів після подачі заявки і не пізніше 3 робочих днів до дня проведення Змагання, автоматично скасовуються.

7.7. Сумарна кількість учасників Змагання на всіх дистанціях обмежена і вказується Організатором на сайті та у прес-релізі заходу.

7.8. Реєстрація на Змагання може бути закрита достроково при досягненні сумарного ліміту учасників на всіх дистанціях.

7.9. В день проведення Змагання реєстрація на Змагання не проводиться.

7.10. Шляхом заповнення заявки на реєстрацію учасники Змагання погоджуються на збір, зберігання, використання, обробку, передачу третім особам їхніх персональних даних, наданих в процесі реєстрації, для маркетингових цілей Організатора.

7.11. Шляхом заповнення заявки на реєстрацію учасники Змагання погоджуються на використання, обробку їхньої особистої інформації, фото-, відео- або аудіо матеріалів з їх участю для реклами заходу без будь-якої компенсації з боку Організатора Змагання та без попереднього узгодження з ними.

7.12. При проведенні змагань у форматі ONLINE організатор може відкрити “пізню реєстрацію”. Спортсмени, що куплять слоти за цими умовами, отримають Стартовий пакет через 21 день після забігу. 

8. Стартовий (реєстраційний) внесок

8.1. Стартовий внесок визначається Оргкомітетом Змагання і має різні вартості. Розмір стартового внеску залежить від обраної дистанції та періоду оплати, визначеного в Регламенті Змагання.

8.2. Оплата стартового внеску учасниками Змагання здійснюється електронним платежем на сайті Організатора, визначеного в Регламенті про проведення Змагання.

8.3. У вартість стартового внеску не включена комісія за переказ грошових коштів.

8.4. Оплата стартового внеску готівковим розрахунком можлива тільки під час додаткової реєстрації та продажу «Оптимальних стартових пакетів» під час видачі стартових пакетів, яка проходитиме за день до заходу, за умови, що сумарний ліміт учасників на всіх дистанціях не буде досягнутий раніше.

8.5. Стартовий внесок, сплачений учасником Змагання, може бути перереєстрований на іншу особу в рамках заходу безкоштовно не пізніше, ніж за 30 днів до дня Змагання.

Протягом 30 днів до дня  Змагання послуги «Заміна учасника» на іншу особу та/або «Заміна дистанції» - платна. Вартість послуги складає 250 грн.

Учаснику необхідно придбати “Сертифікат на заміну учасника” та/або «Сертифікат на зміну дистанції» в онлайн магазині за посиланням http://runukraine.org/shopping.

Учаснику необхідно оформити індивідуальну заявку, написавши листа на registration@runukraine.org, вказавши в темі «Заміна учасника №Замовлення сертифікату» та/або «Заміна дистанції №Замовлення сертифікату», та надати необхідні дані.

Після проведення процедури учасник отримує новий номер із чіпом без імені та все інше, що передбачено стартовим пакетом Змагання для певної дистанції. Попередній номер учасника, який був вказаний в заявці, буде анульовано.

Увага! Кількість даних сертифікатів обмежена. Послуга можлива тільки за наявності цього сертифікату.

8.6. Стартовий внесок, сплачений учасником Змагання, не підлягає поверненню за жодних обставин, у тому числі: якщо учасник Змагання не може взяти участь у Змаганні, якщо учасник Змагання не може завершити обрану дистанцію, якщо учасник Змагання не може вкластися у встановлений ліміт часу, якщо учасник Змагання дискваліфікований або Змагання скасоване через форс-мажорні обставини тощо.

8.7. Учасники заходу, які сплатили стартовий внесок для участі на певній дистанції одного заходу, не можуть змінити заявку на інший захід за власним бажанням за жодних обставин.

8.8. Організатор Змагання має право змінити (зменшити) розмір стартового внеску у разі неможливості надання деяких товарів і послуг (футболки, талони на харчування тощо).

8.9. Організатор має право на власний розсуд встановлювати вартість стартового внеску та змінювати його розмір у будь-який період на підставі зміни вартості товарів і послуг, що надаються учаснику.

8.10. В разі проведення змагань у форматі on-line учасник зобов'язаний забрати Стартовий пакет з відділення Нової Пошти протягом 5 календарних днів з дня прибуття посилки до відділення. Якщо протягом цього періоду пакет не буде забрано, він повертається назад до Організатора. Отримати пакет в такому разі можливо або з офісу організатора (Київ, вул. Пироговського 14/7, офіс 201), або сплативши “сертифікат на повторне відправлення”. Сертифікат продається в магазині Run Ukraine.

9. Пільгові категорії

9.1. Реєстрація для пенсіонерів (жінок віком від 59 років та чоловіків віком від 60 років) безкоштовна.

9.2. Пільгова реєстрація передбачена для інших категорій громадян України (знижка 35% від базової вартості реєстраційного внеску на момент оплати):

• внутрішньо переміщених осіб з зони АТО;

9.3.  Безкоштовна реєстрація передбачена на всі види дистанцій, окрім благодійних забігів, але не більше 2- х реєстрацій одній людині за календарний рік:

• для учасників бойових дій та учасників війни. Кількість безкоштовних реєстрацій обмежена та складає не більше 30 чоловік для заходів Work.Ua Kyiv Half Marathon 2022, Wizz Air Kyiv City Marathon 2022 та не більше 15 чоловік для інших заходів.

• для осіб з інвалідністю 1, 2, 3 груп. Кількість безкоштовних реєстрацій обмежена та складає не більше 15 чоловік для заходів Ukrainian Majors Running League 2022.

У разі досягнення ліміту кількості пільгових місць діє знижка 35% від базової вартості реєстраційного внеску.

 

9.4. Одній людині надається не більше  2-х безкоштовних реєстрацій за календарний рік

9.5 Пільгова реєстрація для студентів:

• для студентів діє знижка 35% від базової вартості реєстрації на момент оплати, незалежно від кількості учасників.

Учаснику необхідно оформити індивідуальну заявку, написавши листа на registration@runukraine.org, вказавши в темі «Спеціальна категорія».

Під час відправлення заявки потрібно додати документи відповідно до Вашої пільгової категорії: копію паспорту, пенсійного посвідчення, посвідчення учасника бойових дій, пенсійне посвідчення особи з інвалідністю, спеціальна довідка внутрішньо переміщеної особи з зони АТО.

Якщо під час реєстрації учасників Змагання з'ясовується невідповідність учасника заявленій ним спеціальній категорії, реєстрація анулюється без будь-якої компенсації з боку Організатора Змагання.

ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНИЙ АБО ПІЛЬГОВИЙ СТАРТОВИЙ ПАКЕТ МОЖНА ЗА УМОВИ ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ОРИГІНАЛУ ПОСВІДЧЕННЯ УЧАСНИКА ВВВ/АТО, ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ З  ІНВАЛІДНІСТЮ, ПЕНСІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ або ДОВІДКИ ПРО ВЗЯТТЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯ НА ОБЛІК.

10. Стартовий пакет учасника

10.1. Кількість стартових пакетів лімітована і визначається Організатором Змагання.

10.2. Продаж стартових пакетів здійснюється на сайті Організатора, який вказано у Регламенті Змагання.

10.3 Кількість стартових пакетів може бути змінена Організатором.

11. Видача стартових пакетів

11.1. Видача стартових пакетів проводиться в дні до дати проведення Змагання, визначеної у Регламенті Змагання. Стартові пакети також можуть бути надіслані поштою на відділення, вказане в особистому кабінеті учасника. 

11.2. Учасники, які не можуть отримати стартові пакети за день до дати проведення Змагання, зобов’язані за 7 днів до дати проведення Змагання повідомити про це Організатора електронною поштою, вказаною у Регламенті Змагання.

11.3. У день проведення Змагання видача стартових пакетів не проводиться.

11.4. Учасники Змагання отримують стартові пакети особисто за пред’явлення стартового листа і документа, що засвідчує особу. Якщо учасник не може отримати стартовий пакет особисто, це може зробити третя особа, надавши перелік документів, передбачений Регламентом Змагання.

11.5. Учасник Змагання, який не мав можливості взяти участь у Змаганні, може отримати стартовий пакет протягом календарного місяця з дня забігу. Учасник може або отримати його безпосередньо від Організаторів, або оформити пересилку товару поштою за свій рахунок. Після закінчення одного календарного місяця з дня забігу з Організаторів знімається будь-яка відповідальність за збереження товару, і вони отримують право утилізувати його в будь-який момент.

12. Базові правила проведення Змагання

Проведення Змагання повністю відповідає Технічним правилам легкоатлетичних змагань Світова легка атлетика (World Athletics), Асоціації міжнародних марафонів і дорожніх пробігів (AIMS), Громадської спілки «Легкої атлетики України», Технічному регламенту Змагання, Рекламним правилам та відповідним рішенням, прийнятим Організатором Змагання.

Організатор Змагання залишає за собою право вносити зміни в програму Змагання.

12.1 Базові правила:

 • Організатор Змагання залишає за собою право скасувати Змагання (до або під час проведення) через погодні та/або інші форс-мажорні обставини;
 • Правила та загальні умови - офіційний документ, який діє на правах договору між Організатором і учасником Змагання;
 • Будь-які пропозиції, поправки і доповнення до цього документу приймаються на електронну пошту Організатора Змагання: registration@runukraine.org.

12.2 Здоров'я.

 • Кожен учасник Змагання добровільно бере участь у Змаганні, визнаючи всі ймовірні ризики для власного здоров'я під час і після закінчення Змагання;
 • Кожен учасник Змагання бере на себе особисту відповідальність за свій фізичний стан і здатність завершити обрану дистанцію Змагання;
 • Страхування від нещасного випадку, яке покриває участь у спортивних Змаганнях на день старту, входить в стартовий пакет для учасників всіх дистанцій;
 • Організатор Змагання не несе відповідальності за фізичні травми, ушкодження, погіршення фізичного стану, які учасник Змагання зазнав під час проведення Змагання;
 • Організатор Змагання не несе відповідальності за погіршення фізичного стану учасника Змагання після проведення Змагання. 

12.3. Надзвичайна ситуація під час Змагання

ДО УВАГИ ВСІХ УЧАСНИКІВ ЗАХОДУ!

У випадку надходження від ДСНС повідомлення з попередженням про можливе значне погіршення погодних умов в регіоні проведення Заходу напередодні заходу або в день його проведення або виникнення загрози життю і здоров'ю людей внаслідок складних погодних явищ (в т.ч,але не виключно: землетрус, повінь, ураган, град, циклон, буревій, блискавка, інші стихійні лиха), Організатор Заходу залишає за собою право на власний розсуд вживати заходів з метою забезпечення безпеки учасників, глядачів, вболівальників і всіх, хто бере пряму або опосередковану участь у Заході.

Організаційним комітетом заходу розроблена внутрішня шкала безпеки, згідно з якою в разі настання несприятливих погодних явищ Оргкомітет буде діяти згідно з узгодженим планом і вимагати від усіх учасників неухильного виконання його вимог, а саме:

1 рівень небезпеки - вітер з силою 7-9 метрів на секунду - проводиться демонтаж надувних арок, легких конструкцій (в т.ч. вказівників кілометражу), легких тентів, промо- та фото-зон.

2 рівень небезпеки - вітер з силою 9,5-10 метрів на секунду - проводиться демонтаж всіх тентів, фото-зон, а також демонтаж поперечини стартово-фінішної арки.

Керівник проекту буде просити прибрати будь-що, що може нести небезпеку. Висока ймовірність скасування проведення дитячих стартів.

Рішення про їх проведення або скасування буде прийматися безпосередньо перед початком дитячих стартів виходячи з фактичних погодних умов на той момент.

3 рівень небезпеки - вітер 11 метрів на секунду і більше - буде прийматися колегіальне рішення про проведення або скасування заходу. 

Склад колегії для прийняття такого рішення: Директор ГО «Бігова Україна» Черніцький Дмитро, Керівник проекту Третьяков Іван, представник ДСНС в області, Представник титульного спонсора Заходу (або інша офіційна особа компанії - Титульного спонсора Заходу).

СЛІДКУЙТЕ ЗА ПОВІДОМЛЕННЯМИ ОРГКОМІТЕТУ!

13. Відповідальність за майнові збитки

13.1. Організатор Змагання не несе відповідальності за будь-який збиток, завданий здоров’ю, майну учасників чи глядачів Змагання до, під час, після проведення Змагання іншими учасниками Змагання, глядачами Змагання, третіми особами, погодними умовами.

13.2. Організатор Змагання не несе відповідальності за будь-який збиток, завданий здоров’ю, майну учасників чи глядачів Змагання — завданий до, під час, після проведення Змагання діями або бездіяльністю служб, що забезпечують порядок автомобільного руху на трасі, комунальних чи інших служб, що обслуговують Змагання.

14. Змагання

14.1. Кожен учасник Змагання зобов’язаний беззастережно виконувати вказівки Організатора Змагання, суддів, медперсоналу та волонтерів до зняття учасника з дистанції.

14.2. Кожному учаснику Змагання надається номер, який під час Змагання потрібно мати на видному місці, на грудях.

14.3. Кожен учасник Змагання зобов’язаний розмістити на зворотному боці нагрудного номера інформацію про себе (ПІБ, контактний телефон, електронна пошта, група крові).

14.4. Категорично заборонена передача нагрудного номера іншій особі з метою використання його в Змаганнях на обраній дистанції.

14.5. Кожен учасник Змагання повинен самостійно долати обрану дистанцію розміченою трасою, не скорочуючи дистанцію, та дотримуватись Правил дорожнього руху України.

14.6. Кожен учасник Змагання особисто несе відповідальність за власну безпеку під час участі у Змаганні.

14.7. Учасникам Змагання категорично заборонено використовувати технічні засоби (велосипеди, мотоцикли, мопеди тощо) на дистанціях Змагання.

14.8. Учасникам Змагання категорично заборонено використання «лідирування» особами, які не беруть участь у змаганні, або «лідирування» з використанням технічних засобів (велосипеди, роликові ковзани (в бігу) тощо) на дистанціях Змагання.

14.9 Учасникам Змагання заборонена участь у двох дистанціях Змагання, старт яких відбувається одночасно та за одним маршрутом (півмарафон та естафета, марафон та естафета). 

15. Командні Змагання (естафета 3х5+1х6,0975 км; естафета 3х10+1х12,195 км) легкоатлетів

До участі у естафеті допускаються змішані команди комерційних і некомерційних організацій, що складаються з 4-х чоловік.

У випадку, якщо організація не може знайти у своєму складі 4 учасники, вона може залучити добровольців.

У Змаганнях з естафетного бігу участь усіх чотирьох членів команди обов'язкова.

Команда вважається зареєстрованою, якщо її представник заповнив заявку, реєстраційну форму і сплатив стартовий внесок за команду.

Порядок закріплення учасників за етапами естафетного бігу здійснюється при реєстрації. Порядок учасників можна змінити на сайті runukraine.org в особистому кабінеті. Під час естафетного бігу процедура передачі чіпа повинна проходити у спеціальній “зоні передачі”.

Після завершення змагань естафетні команди, які посіли з 1 по 5 місце, зобов’язані підійти до інформаційної палатки суддів у повному складі та пройти ідентифікацію особи. При собі необхідно мати: документ, що засвідчує особу, стартовий номер та одягнутий на руці браслет, отриманий разом із стартовим пакетом.

Порушення будь-якого з вищезазначених правил призведе до дискваліфікації всієї команди.

Результатом в естафеті вважається результат на фініші учасника останнього, четвертого, етапу естафети.

Оплата участі у корпоративній естафеті здійснюється банківським переказом на підставі рахунку, виставленого Організаторами. Документи, що підтверджують оплату, необхідно вислати на адресу електронної пошти registration@runukraine.org не пізніше, ніж за 10 днів до заходу. Усі питання з організації корпоративної естафети необхідно направляти на адресу електронної пошти registration@runukraine.org.

16. Ліміт часу

У легкоатлетичних забігах ліміт часу становить: 

 • в марафоні (42.195 км) – 6 годин;
 • в півмарафоні (21.0975 км) - 3 години;
 • в бігу на 10 км - 1 година 20 хвилин;
 • в бігу на 4.2 або 5 км - 40 хвилин;
 • в ходьбі на 4.2 км - 45 хвилин;
 • в бігу на 3 км - 25 хвилин;
 • в бігу на 2 км - 20 хвилин;
 • в бігу на 100 м, 400 м, 500 м, 600 м, 800 м, 1000 м, 1500 м - відсутній

Учасники Змагання, які не дотримуються ліміту часу, знімаються з дистанції і можуть продовжити рух поза трасою Змагання (тротуари, пішохідні доріжки і т.д.), дотримуючись Правил дорожнього руху України.

17. Дистанції Змагання та вікові обмеження учасників

Змагання відкрите для всіх бажаючих відповідного віку, незалежно від статі, згідно з вимогами Організатора:

У легкоатлетичних дистанціях:

 • марафон, півмарафон: індивідуально - для учасників віком 18 років і старше;
 • біг на 10 км і естафетний біг - учасники віком 15 років і старше;
 • біг на 5 км і естафетний біг - учасники віком 14 років і старше;

 

Діти (м. Київ)

Діти (м.Дніпро, м.Львів, м.Одеса)

дистанція

рік народження

дистанція

рік народження

1,5 км

2010-2011

1 км

2010-2013

1 км

2011-2012

500 м

2014-2015

800 м

2012-2013

 

 

600 м

2012-2014

 

 

400 м

2014-2015

 

 

200 м

2015-2016

 

 

100 м

2016-2019

100 м з батьками

2016-2021

Вік учасників Змагання визначається станом на 31 грудня поточного року.

Увага! Для учасників 15-17 років додатково (обов’язково) мати: Згоду батьків (законних представників) на участь неповнолітнього учасника у Змаганнях в забігах на 4.2 км, 5 км або на 10 км (Додаток 1 або Додаток 2 відповідно)

Учасник може взяти участь лише на одній дистанції, згідно програми Змагання.

18. Результати та їх облік

Захід обслуговується:

• Електронною системою хронометражу;

• Суддями за допомогою ручного хронометражу лише для перших 5 чоловіків та 5 жінок.

Організатори попереджають, що електронна система хронометражу має сертифікований відсоток втрат результатів – не більше 3% від загальної кількості чіпів.

Оргкомітет Змагання не гарантує отримання особистого результату кожним учасником у таких випадках:

• Учасник неправильно прикріпив номер;

• Учасник стартував з чужим номером;

• Стартовий номер порваний, зім'ятий і т.п.;

• Електронний чіп був розмагнічений, порваний, зім'ятий і т.п.;

• Стартовий номер втрачено.

Під час подолання всієї дистанції стартовий номер повинен бути в такому вигляді, в якому він був виданий. Суворо заборонено знімати, закривати і пошкоджувати його (підрізати, згинати і т.п.).

Організатор Змагання повинен розмістити на сайті попередній протокол Змагання не пізніше наступного дня після проведення Змагання на сайті Заходу.

Учасники Змагання можуть оскаржити попередні результати не пізніше 30 хвилин після публікації офіційних результатів в зоні «Інформація» та в зоні розміщення суддів Змагання.

Вартість подання протесту – 500 грн (п’ятсот гривень).

В разі задоволення протесту або часткового задоволення грошові кошти повертаються.

По закінченню цього терміну протести та апеляції не розглядаються.

У разі участі у Змаганнях у форматі «онлайн» Учасник фіксує результат подолання дистанції особисто за допомогою електронного пристрою (годинник, телефон тощо) та надсилає його організатору на пошту registration@runukraine.org.

19. Визначення переможців та призерів

Визначення переможців та призерів Змагання серед легкоатлетів відбувається за фактом приходу відповідно до пункту №165.24 (правила IAAF).

19.1. У кожному виді змагання передбачені вимоги за віком і відповідні нагороди. Після визначення переможців на кожній дистанції  організатори публікують результати Змагання на сайті, визначеному у Регламенті Змагання.

19.2. Призова сітка визначається Організатором для кожної дистанції на розсуд організатора.

Виплата винагороди визначеним призерам забігів здійснюється у безготівковий спосіб впродовж 7 календарних днів з дня завершення проведення Змагання. Виплата здійснюється на банківський рахунок переможця. Виплата грошової винагороди здійснюється лише за умови надання призером Організатору копії власних документів: паспорту, індивідуального податкового коду та повних обов'язкових реквізитів банківської карти.   

Нагородження учасника може бути відкладено за умови, що учасник не з'явився на церемонію нагородження у своїй віковій групі. У цьому випадку приз відправляється поштою за рахунок організатора на адресу, вказану учасником при реєстрації (лише по території України, іноземні громадяни сплачують грошовий переказ за свій рахунок).

Оргкомітет Змагання не несе відповідальність за доставку призів у випадку, якщо учасником була вказана некоректна адреса.

Переможці та призери отримують пам'ятні призи.

Учасник, який був нагороджений в абсолютній першості, не може бути нагороджений за призове місце у своїй віковій групі.

20. Дискваліфікація

Суддівська колегія залишає за собою право дискваліфікувати учасника у разі, якщо:

 • Учасник біг під зареєстрованим номером іншого учасника;
 • Учасник скоротив дистанцію;
 • Учасник змінив рекламне зображення на номері до невпізнання;
 • Учасник пробіг дистанцію, на яку не був заявлений;
 • Учасник використовував підручний засіб пересування (велосипед, самокат, авто засіб для пересування та ін.);
 • Учасник почав забіг до офіційного старту;
 • Учасник отримав допомогу під час Змагання від сторонніх осіб;
 • Учасник почав забіг після закриття зони старту;
 • Учасник прибіг до фінішу після закриття зони фінішу;
 • Учасник почав забіг не з зони старту;
 • Учасник біг без офіційного номера Змагання;
 • Учасник використовував допінг;
 • Учасник проявив неспортивну поведінку. 

Всі фото- і відеоматеріали Змагання, доступні Організатору Змагання, можуть бути використані Організатором Змагання як допоміжні документи, що підтверджують випадки порушення правил Змагання.

21. Інформаційні джерела

Детальна інформація про Змагання розміщується Оргкомітетом Змагання на офіційному сайті, визначеному в Регламенті про проведення Змагання.

За інформацію на інших інформаційних ресурсах Оргкомітет Змагання відповідальності не несе.

22. Умови участі у Заходах для дітей та підлітків.

Особа, яка реєструє дитину для участі у Заході своєю згодою підтверджує, що:

 • рішення про участь її дитини у Всеукраїнському спортивно-масовому заході серед учнів та студентів (далі – Захід), який проводиться Громадською організацією «Бігова Україна» дистанційно, є ДОБРОВІЛЬНИМ та прийнятим нею усвідомлено без будь-якого примусу в стані повної дієздатності;
 • усвідомлює всі можливі наслідки для життя та здоров’я своєї дитини під час участі у Заході;
 • стан здоров'я її дитини дозволяє брати участь у Заході;
 • дитина не перебуває під впливом лікарських засобів;
 • у випадку прийому ліків він/вона попередньо проконсультувалися з лікарем і отримали від нього дозвіл на участь дитини у Заході;
 • розуміє потенційну небезпеку для життя та здоров’я дитини від участі дитини у цьому Заході та відмовляється від будь-яких можливих претензій правового характеру до Організатора Заходу за будь-яку фізичну, майнову та немайнову шкоду, заподіяну дитині;
 • їм відомі умови проведення Заходу, закріплені в Регламенті проведення Заходу.

 

23. Правила щодо страхування учасників.

 

Кожен учасник своїм власноручним підписом у відповідному розділі "Винятку відповідальності"* засвідчує свою згоду бути застрахованою особою за Договором страхування життя за програмою «ПЕРСОНАЛЬНИЙ ЗАХИСТ» (надалі за текстом – «Договір»).

 

Проставленням власноручного підпису у вказаному документі учасник надає згоду на:

-   збирання, обробку АТ «СК «ТАС» (приватне), відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», своїх персональних даних, в тому числі тих, що стосуються здоров’я, та передачу їх третім особам (додаткового повідомлення про таку передачу не вимагається) з метою виконання та супроводження Договору страхування;

-   призначення Страхувальником Вигодонабувачем, за всіма страховими випадками, Застраховану особу, крім випадку "Втрата життя";

-   призначення Страхувальником Вигодонабувачем, за страховим випадком "Втрата життя" особи, яку учасник зазначає у вищевказаному документі. Якщо на момент настання страхового випадку всі призначені Вигодонабувачі померли або не були призначені Страхувальником, страхова виплата здійснюється спадкоємцям Застрахованої особи відповідно до чинного законодавства.

 

Також, проставленням власноручного підпису у вказаному документі учасник засвідчує, що:

- ознайомлений та погоджується з умовами Договору, Правилами добровільного страхування життя у редакції чинній на момент укладення Договору;

- ознайомлений із своїми правами як суб'єкта персональних даних та отримав повідомлення про обробку та включення інформації про себе (персональних даних) до бази персональних даних клієнтів АТ «СК «ТАС» (приватне) з метою виконання та супроводження Договору страхування життя.

- надає повноваження АТ «СК «ТАС» (приватне) на звернення до третіх осіб (лікарів, лікувальних закладів, установ, органів влади) для з’ясування обставин, які мають значення для виконання Договору, а також уповноважує будь-якого лікаря або медичного працівника, який приймав (приймає) участь у його лікуванні, надавати всю необхідну медичну інформацію за запитом в АТ «СК «ТАС» (приватне). 

 

Правила страхування  викладені за посиланнями: https://taslife.com.ua/wp-content/uploads/2021/06/pravyla-strahuvannya_nova-redakcziya_2021.pdf

 https://runukraine.org

 * "Виняток відповідальності" є окремим документом, який є невід'ємною частиною Договору страхування життя за програмою «ПЕРСОНАЛЬНИЙ ЗАХИСТ»

 

 

 

Додаток 1.

 Згода батьків (законних представників) на участь неповнолітнього учасника у Змаганнях із бігу на дистанцію 4.2 км/5 км

 Я,________________________________________________________________________

(ПІБ, батька/матері/законного представника повністю)

паспорт (батька/матері/законного представника) серії «_____»№_______________, виданий ___________________________________________________________________ 

(ким виданий паспорт) 

_____________________________________________ «_____»____________ ________р.,

                                                                                                      (коли виданий паспорт)

батько/мати/законний представник (потрібне підкреслити) неповнолітнього(ї) ____

___________________________________________________________________________

 (ПІБ. неповнолітнього учасника забігу повністю)

(далі - «Учасник»), «____»______________ ________ року народження, свідоцтво про народження серія _____ номер ____________, видане «____»_____________ _____ року

________________________________________________________________,

            (ким видане свідоцтво)

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________*

(Номер і дата рішення про призначення опікуном/піклувальником, договору про влаштування дітей на виховання та спільне проживання у прийомній сім’ї, реквізити посадового посвідчення керівника будинку дитини, дитячого будинку, інших аналогічних виховних установ і закладів соціального захисту з реквізитами наказу про зарахування дитини).

зареєстрованого(ї) за адресою: ______________________________________________

______________________________________, фактично проживаючого(ї) за адресою: 

(адреса реєстрації неповнолітнього учасника)

__________________________________________________________________________,

(адреса фактичного проживання неповнолітнього учасника)

надаю згоду на участь моєї дитини (підопічного) у Змаганнях із бігу на дистанції 4.2 км/5 км/естафета 5 км  (потрібне підкреслити) у спортивному заході «_________________________________________________________________________» далі (Змагання),                           (назва заходу)

що відбудеться «____» ________ 2022 р. за адресою: _____________________________

___________________________________________________________________________.

При цьому:

 1. Я та моя дитина (підопічний) ознайомлені з Регламентом проведення Змагання та правилами техніки безпеки, з якими я повністю погоджуюсь.
 2. Я і моя дитина (підопічний) зобов’язуємося дотримуватись всіх вимог Організаторів Змагання, пов'язаних з питаннями безпеки і умовами допуску до Змагання.
 3. Я усвідомлюю потенційно можливі шкідливі наслідки для життя чи здоров’я моєї дитини (підопічного) та її майна у зв’язку з участю у Змаганнях.
 4. Я усвідомлюю, що участь моєї неповнолітньої дитини (підопічного) в даному виді Змагання, при наявності у моєї дитини (підопічного) протипоказань лікарів, може призвести до негативних наслідків для його здоров'я і життя.
 5. Я підтверджую, що моя дитина (підопічний) за станом здоров’я може брати участь у Змаганнях із бігу на дистанції 4.2 км, 5 км, має необхідний допуск лікарів для участі, що підтверджується даною довідкою про допуск.
 6. Я несу відповідальність за всю шкоду, заподіяну моєю дитиною (підопічним) життю, здоров’ю та майну своєму або інших осіб.
 7. Я приймаю всю відповідальність за травмування моєї дитини (підопічного) до, під час і після Змагання не з вини Організатора (включаючи, але не обмежуючись випадками заподіяння травм внаслідок недотримання вимог, що пред'являються до учасників Змагання, та необережного поводження учасника під час Змагання), і не маю права вимагати від Організаторів Змагання жодної компенсації за нанесені збитки.
 8. Якщо під час Змагання з дитиною (підопічним) станеться нещасний випадок, прошу повідомити про це ________________________________________________________

 (ПІБ, номер телефону)

 1. Я несу повну відповідальність за особисте майно і майно моєї дитини (підопічного), залишене на місці проведення Змагання, і в разі його втрати не маю право вимагати компенсації від Організаторів Змагання.
 2. У разі необхідності я готовий скористатися медичною допомогою, наданою мені і/або моїй дитині (підопічному) Організаторами Змагання.
 3.  Я згоден з тим, що виступ моєї дитини (підопічного) та інтерв'ю з ним і/або зі мною може бути записано і показано в засобах масової інформації, а також записано і показано в цілях реклами без обмежень за часом і форматом; я відмовляюся від компенсації щодо цих матеріалів.
 4. Я підтверджую, що рішення про участь моєї дитини (підопічного) прийнято мною усвідомлено без будь-якого примусу, в стані повної дієздатності, з урахуванням потенційної небезпеки даного виду спорту.
 5. Я відмовляюся в майбутньому від всіх претензій правового характеру до Організаторів Змагання за будь-яку фізичну, майнову та немайнову шкоду, заподіяну моїй дитині (підопічному)

 

 

«______» __________________ 2022 р. _______________________/__________________

(ПІБ)                                                 (підпис)              

*заповнюється у разі, якщо особа, яка дає згоду на участь неповнолітньої особи у Змаганнях, не є батьком або матір’ю неповнолітнього

 

 

Додаток 2

 

 Згода батьків (законних представників) на участь неповнолітнього учасника у Змаганнях із бігу на дистанцію 10 км

 Я,________________________________________________________________________

(ПІБ, батька/матері/законного представника повністю)

паспорт (батька/матері/законного представника) серії «_____»№_______________, виданий ___________________________________________________________________ 

(ким виданий паспорт) 

_____________________________________________ «_____»____________ ________р.,

                                                                                                      (коли виданий паспорт)

батько/мати/законний представник (потрібне підкреслити) неповнолітнього(ї) ____

___________________________________________________________________________

 (ПІБ неповнолітнього учасника забігу повністю)

(далі - «Учасник»), «____»______________ ________ року народження, свідоцтво про народження серія _____ номер ____________, видане «____»_____________ _____ року

__________________________________________________________________________,

            (ким видане свідоцтво)

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________*

(Номер і дата рішення про призначення опікуном/піклувальником, договору про влаштування дітей на виховання та спільне проживання у прийомній сім’ї, реквізити посадового посвідчення керівника будинку дитини, дитячого будинку, інших аналогічних виховних установ і закладів соціального захисту з реквізитами наказу про зарахування дитини).

зареєстрованого(ї) за адресою: ______________________________________________

______________________________________, фактично проживаючого(ї) за адресою: 

(адреса реєстрації неповнолітнього учасника)

__________________________________________________________________________,

(адреса фактичного проживання неповнолітнього учасника)

надаю згоду на участь моєї дитини (підопічного) у Змаганнях із бігу на дистанції 10 км у спортивному заході «________________________________________________

___________________________________________________________» далі (Змагання),

 (назва заходу)

що відбудеться «____» ________ 2022 р. за адресою: _____________________________

__________________________________________________________________________.

При цьому:

 1. Я та моя дитина (підопічний) ознайомлені з Регламентом проведення Змагання та правилами техніки безпеки, з якими я повністю погоджуюсь.
 2. Я і моя дитина (підопічний) зобов’язуємося дотримуватись всіх вимог Організаторів Змагання, пов'язаних з питаннями безпеки і умовами допуску до Змагання.
 3. Я усвідомлюю потенційно можливі шкідливі наслідки для життя чи здоров’я моєї дитини (підопічного) та її майна у зв’язку з участю у Змаганнях.
 4. Я усвідомлюю, що участь моєї неповнолітньої дитини (підопічного) в даному виді Змагання, при наявності у моєї дитини (підопічного) протипоказань лікарів, може призвести до негативних наслідків для його здоров'я і життя.
 5. Я підтверджую, що моя дитина (підопічний) за станом здоров’я може брати участь у Змаганнях із бігу на дистанції 10 км, має необхідний допуск лікарів для участі, що підтверджується даною довідкою про допуск.
 6. Я несу відповідальність за всю шкоду, заподіяну моєю дитиною (підопічним) життю, здоров’ю та майну своєму або інших осіб.
 7. Я приймаю всю відповідальність за травмування моєї дитини (підопічного) до, під час і після Змагання не з вини Організатора (включаючи, але не обмежуючись випадками заподіяння травм внаслідок недотримання вимог, що пред'являються до учасників Змагання, та необережного поводження учасника під час Змагання), і не маю права вимагати від Організаторів Змагання жодної компенсації за нанесені збитки.
 8. Якщо під час Змагання з дитиною (підопічним) станеться нещасний випадок, прошу повідомити про це ________________________________________________________

 (ПІБ, номер телефону)

 1. Я несу повну відповідальність за особисте майно і майно моєї дитини (підопічного), залишене на місці проведення Змагання, і в разі його втрати не маю право вимагати компенсації від Організаторів Змагання.
 2. У разі необхідності я готовий скористатися медичною допомогою, наданою мені і/або моїй дитині (підопічному) Організаторами Змагання.
 3.  Я згоден з тим, що виступ моєї дитини (підопічного) та інтерв'ю з ним і/або зі мною може бути записано і показано в засобах масової інформації, а також записано і показано в цілях реклами без обмежень за часом і форматом; я відмовляюся від компенсації щодо цих матеріалів.
 4. Я підтверджую, що рішення про участь моєї дитини (підопічного) прийнято мною усвідомлено без будь-якого примусу, в стані повної дієздатності, з урахуванням потенційної небезпеки даного виду спорту.
 5. Я відмовляюся в майбутньому від всіх претензій правового характеру до Організаторів Змагання за будь-яку фізичну, майнову та немайнову шкоду, заподіяну моїй дитині (підопічному)

 

 

«______» __________________ 2022 р. _______________________/__________________

(ПІБ)                                                 (підпис)              

*заповнюється у разі, якщо особа, яка дає згоду на участь неповнолітньої особи у Змаганнях, не є батьком або матір’ю неповнолітньому.

 

 

Додаток 3

ПРОТЕСТ В СУДДІВСЬКУ КОЛЕГІЮ

________________________________________________________________

(назва Змагання)

Спортсмен/офіційний представник: ____________________________________

Дистанція:_______________________________________________________________

Стартовий номер:__________________________________________________________

   

Причина протесту: _________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Додаються матеріали: ______________________________________________________

Підпис особи, яка подає протест ____________________________

 

Дата _____________ Час оголошення офіційних результатів _______________

Час подання протесту ____________________________

 

Рішення суддівської колегії:________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Підпис _______________________